Formularz zgłoszeniowy na

Zgłoszenie na: *
Imię: *
Nazwisko: *
Ognisko: *
Nick na www.kryzys.org:
Telefon: *
E-mail: *
Skype:
Informacje dodatkowe:
Jako osoba należąca do Kościoła katolickiego, wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 w związku z realizacją celów Wspólnoty (pomoc sakramentalnym małżonkom). Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania moich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  Pozycje oznaczone * są wymagane.